ISO 9001 och ISO 14001:2015

Yrkeskunnande – Kvalitet – Pålitlighet – Utveckling – Miljö

En av våra främsta uppgifter är att se till att Er miljö är lika vacker och funktionell året runt. Hos oss är det viktigt med yrkeskunnande, det är alla våra anställdas angelägenhet att arbeta på ett sådant sätt att våra kunder och uppdragsgivare, stora som små blir nöjda.

Svea Park AB

Svea Park är ett familjeägt bolag som ägs av Pär och Anna Lindén. Deras vision är att företaget ska leverera tjänster som uppfyller kundernas krav och förväntan både när det gäller kvalitet, yrkeskunnande och avtalat pris.

En av byggstenarna i Svea Park AB är miljön. Det är viktigt att värna om vårt naturrum och vår miljö. I vårt företag manifesteras detta av att vi alltid tar hänsyn till den miljö vi arbetar i.

Principen för vårt miljöarbete är att alltid välja det bästa alternativet som finns tillgängligt idag. Vi söker ständigt efter bättre alternativ inom maskin och materialsektorn. Den största miljöbelastningen inom vår sektor idag är transporter och förbrukningsmaterial. Vi följer utvecklingen av fossilfria alternativ och har börjat övergången till att använda eldrivna maskiner och verktyg. Målet är att kunna erbjuda våra kunder fossilfri grönyteskötsel.

Kvalitetspolicy

Svea Park AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda skötseluppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv.

 • En av våra främsta uppgifter är att se till att våra kunders utemiljö är lika vacker och funktionell året om.
 • Yrkeskunnande och erfarenhet är för oss avgörande för att kunna tillhandahålla väl utförda uppdrag med en känsla för hur man kan skapa vackra och ändamålsenliga utemiljöer.
 • Det är alla våra anställdas uppgift att arbeta på ett sådant sätt att våra kunder och uppdragsgivare, stora som små, blir nöjda.
 • Vi levererar våra tjänster utifrån ställda kundkrav, skötselbeskrivningar och enligt utlovad tidsplan.
 • Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga och delaktiga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

En av byggstenarna i Svea Park AB är miljön. Det är viktigt att värna om vår natur och vår miljö.
Svea Park AB bedriver ett aktivt miljöarbete inom ramen för den verksamhet som vi bedriver på uppdrag av kund. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

 • Skötseluppdrag och anläggningsuppdrag genomförs med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Vi använder växter och material med beaktande av miljöaspekter.
 • Vi använder maskiner och drivmedel till dessa med beaktande av miljöaspekter.
 • Vi källsorterar avfall och verkar för en hög återvinningsgrad.
 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
 • Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Referenser

Svea Park har många nöjda kunder.
Nedan finns ett urval:

Humlegården
JM
Kyrkogårdsförvaltningen
Linco
Stena Fastigheter
Stockholmshem
Svensk Markservice
Svenska kyrkan
Kristofferskolan
Drottningholmsskolan
Manor House Estate
Bäckströms anläggningar

Bostadsrättsföreningar (Bromma, Gröndal, Liljeholmen, city, m.fl.)
Privatkunder
m.fl.

Vi hjälper till med att utforma Era idéer så att det blir ekonomiskt genomförbart. Men framför allt kan vi planera, projektera, anlägga och ansvara för skötseln så att det blir en trivsam och funktionell miljö året runt.

Intressant – stadens lunga

Parkers historia

Varför har vi parker i stadsområden? Gör de någon nytta för miljön i staden och i så fall på vilket sätt? Historiskt sett har parker haft en mängd olika funktioner, allt från att ”bara” vara estetiska stadselement, till att göra staden mer motståndskraftig mot bränder. På senare år har man bland annat intresserat sig för hur parker påverkar både klimatet och miljön i staden.

Parken är kallare

Resultat från forskningen visar att parker både skapar ett eget klimat och att de påverkar bebyggelsen i sin omgivning på flera olika sätt. Stora parker, som till exempel Slottsskogen i Göteborg (~156 ha), kan på natten vara upp till 6°C kallare än sin omgivning. Mindre parker på bara ett par hektar kan vara upp till ca 2°C kallare jämfört med bebyggelsen. De här skillnaderna kan jämföras med temperaturskillnaden mellan stad och landsbygd (stadens värmeö), som i Göteborg är i medeltal 5°C. Slottsskogen kyler också ner sin omgivning upp till drygt 1100 m från gränsen mellan park och bebyggelse. Däremot påverkar inte små parker sin omgivning på samma sätt.

Till stor del är det vädret som bestämmer storleken på de temperaturskillnader som uppstår mellan park och stad, och de största skillnaderna uppstår under klara nätter då vindhastigheterna är låga. Vädret påverkar skillnaderna också på dagen, men variationerna i temperatur beror då till stor del på hur täta staden och parken är. Skillnaderna är lägre under dagen, men en park som Slottsskogen ändå ca 1°C kallare än sin omgivning under dagtid.

Frågan är om den avkylande effekten som parker har är positiv eller negativ för en stad på våra breddgrader. Heta sommardagar är parkens svalka naturligtvis positiv, men på vintern kan parkens avkylande effekt vara negativ, eftersom det kan ge ett ökat energibehov för uppvärmning av bostäder i närheten av parken.

Luftkvaliteten

Parker har också, föga förvånande, bättre luftkvalitet än sin bebyggda omgivning. Främst på grund av att källorna saknas finns utanför parkerna, men också på grund av att växterna tar upp en del föroreningar som till exempel svaveldioxid. Kolväten som toluen och bensen, däremot, tas inte upp av växterna.

Resultat från forskning har visat att under tillfällen med låga vindhastigheter finns det mycket stora variationer av bensen och toluen i både tid och rum. Halterna kan vara flera gånger högre bara på andra sidan gatan. Dessutom kan man se att en liten park oftast är överlag är renare än sin omgivning, trots att den är omgiven av tät trafik.

I större parker har man visat att koncentrationerna av kolväten snabbt minskar till en låg nivå då man rör sig in i parken. På mindre än 40 m minskade halterna till mellan 1/3 till 1/9 av koncentrationen vid källan, vilken i detta fall utgjordes av en kraftigt trafikerad väg.

Lediga jobb

Nu söker vi bra parkarbetare igen! Säsong och sommarjobb i ett bra gäng och kollektivavtal.

Arbetsuppgifter: Gräsklippning, ogräshantering, renhållning m.m.
Var? I Stockholmsområdet.
Du behöver ha körkort och god fysik, kunna ta ansvar, vara strukturerad m.m.

Vi söker säsongsarbetare april – oktober
Parkarbete med B-körkort. Utbildning eller motsvarande.
Glad, kreativ, ansvarstagande tjej eller kille som kan arbeta självständigt eller i grupp.
Arbetslivs erfarenhet premieras.

Snöskottare sökes under vinterhalvåret
Vi söker snabba och uthålliga snöskottare.
Du ska kunna rycka in vid plötsligt oväder och snöfall.

Kontakta oss gärna med din ansökan!

Besöksadress:

Gröndalsvägen 160
(Efter överenskommelse)

Postadress:
Edsdalsvägen 1
178 93 DROTTNINGHOLM

Telefonnummer:
Växel: 08-37 03 59
Mobil: 0706-21 36 30

Epostadress:
sveapark@telia.com