K

Nyanläggning Stockholm - Trädgårdsanläggning

Svea Park åtar sig olika typer av trädgårdsanläggning.

Vi erbjuder nyanläggning och trädgårdsanläggning i Stockholm

Anläggning

  • Nya gräsmattor
  • Plantering av träd, buskar, annueller och perenner
  • Anläggning av rabatter
  • Plattläggning
  • Sättning av kantstenar
  • Grusgångar och grusvägar samt uppsättning av lekplatser +och L-stöd

Rutiner för felanmälan

Fel som upptäcks av beställaren ska rapporteras till oss för att åtgärdas.

Felanmälan görs per telefon, brevledes eller mejl till beställaren så snart felet upptäcks av oss.

Är felet av akut karaktär åtgärdas felet omedelbart och beställaren informeras parallellt.

Felen som gäller markskötsel prickas av så fort de åtgärdats. Rapport till beställaren görs veckovis.