renhållning

Gör ditt område till en renare plats där alla trivs!

I dagens konsumtionssamhälle kan vi notera att nedskräpningen har ökat. Det har blivit allt svårare att hålla offentliga områden och bostadsmiljöer rena från allt skräp. Detta har blivit en angelägenhet för oss alla. Kravet på hyresvärdar kommuner etc har ökat i takt med nedskräpningen. Vi förstår att vi som leverantörer spelar en viktig roll i detta. Med att ta vår uppgift på allvar kan vi garantera, att ert område på skött blir allra bästa sätt.

Vår personal är mycket noggrann och effektiv och förstår mervärdet i ett rent område.

Vår renhållning innefattar

  • Manuell skräpplockning
  • Tömning av papperskorgar
  • Underhållsoppning
  • Städar och röjer hela områden