Fastighetsbolag och Bostadsrättsföreningar

Svea Park åtar sig olika typer av skötselarbeten.
Allmän skötsel av gårdar och större bostadsområden.
Nyanläggning av gårdar och renovering av gamla innergårdar.

Vi har sett att gårdarna har börjat leva upp igen efter en lång renässans.
En renovering av till exempel en gammal gård kan betyda ett större värde i form av livskvalitet för de boende samt ett ökat värde för fastigheten. Vi har skötseluppdrag i allt från mindre fastigheter till hela bostadsområden.

häckklippning

Det här gör vi

Skötseltjänster

  • Klippning av gräsmattor
  • Rensning och luckring av rabatter
  • Skötsel av sand, grus och plattytor
  • Häckklippning
  • Beskärning av träd och buskar och föryngrings-beskärning

Anläggning

  • Nya gräsmattor
  • Plantering av träd, buskar, annueller och perenner
  • Anläggning av rabatter
  • Plattläggning
  • Sättning av kantstenar

All kompetens finns inom Svea Park

Vår personal värnar både om det estetiska samt praktiska. Tillsammans med våra uppdrags-givare arbetar vi med allt från en färdig idé till bara en tanke om hur det ska se ut.

Vi hjälper till med att utforma Era idéer så att det blir ekonomiskt genomförbart. Men framför allt, kan vi planera, projektera, anlägga och ansvara för skötseln så att det blir en trivsam miljö för de boende i området. Läs mer om hur vi kan ge experthjälp inom dränering i Stockholm.