Svea Park åtar sig olika typer av arbeten inom parkskötsel.

Olika delar av vår parkskötsel

Klippning av gräsmattor

Planering och förberedelse av parken

 • Vi klipper i första hand gräsmattan när det är torrt för att undvika skador på gräset. Det blir lätt hjulspår eller förslitningsskador om det är blött.
 • Knivarna slipas ofta för att hålla en jämn klipphöjd och så att gräset skärs av, och inte slits av.
 • Före klippning plockar vi gräsmattan ren från föremål som grenar, leksaker eller stenar, för att undvika skador på klipparen eller egendom och för att kunna genomföra en jämn klippning av gräset.

Maskinval och teknik vid klippning

 • Vi använder maskinval efter vilken typ av gräsmatta som ska klippas och har olika storlekar från handjagare till åkklippare. Klipphöjden anpassas beroende på gräsets hälsa och efter säsongen. En normal klipphöjd ligger mellan 2,5 – 5 centimeter.
 • Gräsmattan klipps i olika riktningar varje gång för att undvika att gräset böjs åt samma håll, vilket kan göra det svagare och mer mottagligt för sjukdomar. Klippresultatet blir därmed också jämnare.
 • Klippning utförs regelbundet med mindre mängder avklippning som hjälper till att hålla gräset friskt och grönt.
 • Grästrimmning runt hinder som stolpar, bänkar, husliv, rabatter, träd m.m. utförs oftast varje till varannan gång för en snygg finish av det som gräsklipparen inte kommer åt med trådmaskin.

Efterarbete

 • Efter utförd gräsklippning tar vi upp det klippta gräset om det har bildats strängar eller gräs-ansamlingar. Gräs som hamnat i gångar, planteringsytor och andra områden där det inte ska vara, blåser vi rent med lövblås för ett välskött slutresultat.
 • Vid behov och överenskommelse vattnas gräsmattan efter gräsklippning för att hjälpa till med återhämtning och tillväxt.

Regelbundet underhåll av parken

Gödsling och kalkning tillförs gräsmattan för god tillväxt och pH-nivå. Kontroll av gräsmattan genomförs regelbundet från skadedjur, ogräs och sjukdomar. Vid behov vidtar vi åtgärder för att bekämpa dem för att hålla din gräsmatta i toppskick. Dessa moment utförs efter överenskommelse eller beroende på vad som ingår i uppdraget.

gräsklippning

Rensning och luckring av rabatter

Ogräsrensning och luckring av rabatter är viktigt för att hålla trädgården frisk och frodig. När ogräset börjar synas i rabatten är det bra att vara ute i god tid för att minimera arbetsinsatsen och förhindra mer spridning av ogräset, hellre några gånger extra per säsong som är mindre tidskrävande, än några få tidskrävande gånger.

Ogräsrensning

Ogräset tas med viss försiktighet upp med rötterna så att så mycket av rötterna som möjligt följer med för att förhindra att det återvänder lika snabbt. Detta utförs regelbundet för att förhindra att det sprider sig och tar över rabatten. En till två gånger per månad är ett bra riktmärke.

Ogräsrensning

Ogräset tas med viss försiktighet upp med rötterna så att så mycket av rötterna som möjligt följer med för att förhindra att det återvänder lika snabbt. Detta utförs regelbundet för att förhindra att det sprider sig och tar över rabatten. En till två gånger per månad är ett bra riktmärke.

Luckring

 • Luckring utförs i jorden runt växterna i rabatten. Detta främjar bättre dränering och möjliggör enklare tillgång till vatten och näring för växternas rötter.
 • En luckrad rabatt gör också att ytspänningen blir mindre och minskar vattenavdunstningen ur jorden. Det är lätt att tro att det är tvärtom men så är det inte
 • Efter luckring kan rabatten täckas med ett lager av organiskt material, såsom kompost eller mulch om det finns tillgång till det, för att bevara fuktigheten i jorden och minska risken för ogräs.

Efterarbete

 • Det borttagna ogräset samlas upp och läggs om möjligt på kompost eller sorteras enligt kommunens återvinningskrav.
 • Vattning av rabatten är ett bra tillfälle efter ogräsrensning och luckring om det behövs för att återfukta jorden och hjälpa till med växternas återhämtning.

luckring rabatt

Skötsel av sand, grus och plattytor

Rengöring

 • Regelbundet rengöring av ytan utförs från löv, skräp och andra föremål som kan ansamlas på den.
 • Om det finns envis smuts eller fläckar på plattytor används en stålborste och ett milt rengöringsmedel för att skrubba bort dem. Högtrycksspolning är annars ett effektivt alternativ.

Ogräsrensning

 • Fogarna mellan plattorna behöver ibland rensas från ogräs, ogräskniv är ett bra hjälpmedel. Ibland kan ytorna vara väldigt eftersatta och en möjlighet är då att lyfta upp plattorna och dra ur ogräsansamlingarna, då blir man av med det helt och hållet.
 • Grus- och singelytor har oftast inte så mycket ogräs då det inte finns så mycket för ogräset att fästa i. Är det grusgångar bör man däremot rensa så ytligt som möjligt för att inte mjuka upp bärlagret i gången.
 • En annan möjlighet är att använda trädgårdsättika och behandla ytan med där det är tillbörligt.
 • Sandytor på lekplatser med strid sand och leksand kan man gräva djupt och få med sig det mesta ogräset på en gång.

Underhåll av sand, grus och plattytor

 • Rengöring och spolning av plattytor håller dem i ett trevligt, rent skick. Ibland kan det behövas påfyllning med fogsand mellan plattorna, särskilt om de är nyligen rensade.
 • Med åren kan grus/singel ytor delvis sjunka och med en påfyllnad i groparna gör det att det ger ett välskött intryck. Grusgångar kan också med åren få svackor eller gropar och kan behöva kompletteras med bärlager för att få ytan jämn och fin igen.
 • Strid sand på lekplatser skall kontrolleras årligen för att inte bli för hård vid fall av lekande barn. Blir sanden för hård måste den bytas ut. Denna kontroll utförs av en besiktningsman.
 • Leksand i sandlådor bör man byta ut åtminstone en del av det översta lagret årligen för att ta bort föroreningar och annat oönskat som kan ansamlas med tiden.

Skötsel och beskärning av buskar

Att sköta om buskar och beskära dem regelbundet är avgörande för att hålla dem friska, välmående och attraktiva.

Skötsel av buskar

 • Buskarna behöver få tillräckligt med sol och vatten enligt deras specifika krav eller om de är lämpade för skuggiga platser, en grundförutsättning är förstås att de är rätt placerade från början. Regelbunden vattning kan ibland behövas, särskilt under torra perioder men beroende på ålder, sort och hur väletablerade de är. 
 • Organiskt material, såsom kompost eller mulch, runt basen av buskarna kan vara ett plus för att behålla fuktigheten i jorden och minska ogrästillväxten.
 • Likaså gödsling med lämpligt gödselmedel för att främja hälsosam tillväxt och blomning.

Beskärning av buskar

Vi beskär buskarna normalt på senvinter eller under JAS (Juli, augusti, september) Beskärningen görs utifrån det specifika behovet. Normalt tas döda, sjuka eller skadade grenar för att främja hälsosam tillväxt och förhindra spridning av sjukdomar. Formning och urgallring av buskarna utförs efter behov och kondition. Vatten och näring tillförs vid behov och efter överenskommelse. 

Regelbundet underhåll

Buskarna beskärs regelbundet för att behålla deras form, storlek och hälsa. En årlig beskärning är vanligtvis tillräcklig för de flesta buskar.

häckklippning

Häckklippning

Häcken inspekteras för att bedöma hur mycket den behöver eller kan klippas och vilken form den ska ha, eller, vilken form den ska få på sikt.

Klippning av häcken

 • Vi använder i de flesta fall häcksax för att klippa häcken jämnt och snyggt. Häcken kan med fördel klippas med en svag lutning för att gynna solens strålar att träffa så mycket som möjligt av bladverket. Torra eller sjuka grenar som finns inne i häcken skärs bort med sekatör eller grensåg. 
 • Vid en hårdare beskärning för att minska häckens höjd eller volym är ofta sekatör eller grensåg lämpligt, allt beroende på diametern på grenarna som ska beskäras. 
 • Vid en föryngringsbeskärning av hela häcken skär vi ner hela häcken en bit ovan mark för att den ska få bryta fram och växa om från början. Det kan man till exempel göra när häcken börjar bli för gles nedtill och den kanske inte riktigt fyller den funktion som man har tänkt sig. Ett annat exempel är när häcken förlorat växtkraft eller kanske blivit ohanterligt stor efter att den inte har klippts med tillräckligt jämna intervall.

Efterarbete

Efter klippningen, räfsas och städas ytorna upp. Kvarliggande avklippta skott ovanpå häcken rensas bort.

Regelbundet underhåll

För att hålla häcken frisk och välskött, klipps den regelbundet under växtsäsongen. Hur ofta den behöver klippas beror på häckens växtsätt och hur snabbt den växer.

häckklippning

Beskärning och underhåll av träd

För beskärning av träd erbjuder vi beskärning, trädfällning och stubbfräsning. Vi utför i första hand beskärning med klättrande arborister. Vid behov av beskärning lämnar vi offert på rekommenderade åtgärder utifrån era önskemål.

Generellt kring trädbeskärning

 • Börja med att bestämma varför du vill beskära trädet och vilket resultat du vill uppnå. Är det för att forma trädet, för att förbättra ljusinsläppet eller för att ta bort döda eller sjuka grenar?
 • Fokus brukar vara att ta bort döda, skadade eller korsande grenar samt grenar som växer inåt eller mot varandra. Även grenar som hänger för nära marken och/eller reduktion av hela kronan, så kallad kronreduktion. Ibland finns önskemål att ta bort mer än vad som är lämpligt, tar man för mycket så kan följden bli att man stressar trädet för mycket eller tar annan skada. Så det går inte alltid att skynda på, utan då blir det att man får ta det under ett visst längre tidsperspektiv. 
 • Gäller det mindre beskärningar så kan ibland en teleskopisk beskärningssåg räcka för ändamålet. 
 • Området spärras av innan arbetet påbörjas för att säkerställa att inga gående passerar genom arbetsområdet. 

Efterarbete

Arbetsområdet städas av. Ris och grenar läggs på högar för bortforsling och därefter en sista avstädning.

Regelbundet underhåll

Beskär trädet regelbundet utifrån sort, ålder och behov för att främja hälsosam tillväxt och form. En trädvårdsplan kan också upprättas om ni har ett antal träd som skall underhållas under en längre tid.

trädbeskärning