Renhållning

Gör ditt område till en renare plats där alla trivs!

I dagens konsumtionssamhälle kan vi notera att nedskräpningen har ökat. Det har blivit allt svårare att hålla offentliga områden och bostadsmiljöer rena från allt skräp. Detta har blivit en angelägenhet för oss alla. Kravet på hyresvärdar kommuner etc har ökat i takt med nedskräpningen. Vi förstår att vi som leverantörer spelar en viktig roll i detta. Med att ta vår uppgift på allvar kan vi garantera, att ert område på skött blir allra bästa sätt.

Vår personal är mycket noggrann och effektiv och förstår mervärdet i ett rent område.

 Det här gör vi

  • Manuell skräpplockning
  • Tömning av papperskorgar
  • Underhållsoppning
  • Städar och röjer hela områden

Snöröjning och halkbekämpning

Vi säger ”ansvar, säkerhet och kapacitet”.

Snöröjning och halkbekämpning är under vinterhalvåret mycket viktigt. Det är ett ansvarstagande man har som fastighetsägare eller kring en offentligt område.

När man anlitar en utomstående entreprenör är det viktigt att man kan lita på dess kapacitet. Oväder kommer oftast plötsligt och kan komma vilken tid på dygnet som helst. Vi står alltid beredda med maskiner och manskap.

 Det här gör vi

  • Handskottning
  • Halkbekämpning
  • Isborttagning från marken
  • Maskinell snöröjning
  • Sandupptagning

Rutiner för felanmälan

Fel som upptäcks av beställaren ska rapporteras till oss för att åtgärdas.

Felanmälan görs per telefon, brevledes eller mejl till beställaren så snart felet upptäcks av oss.

Är felet av akut karaktär åtgärdas felet omedelbart och beställaren informeras parallellt.

Felen som gäller markskötsel prickas av så fort de åtgärdats. Rapport till beställaren görs veckovis.