Hur ser upplägget ut för snöröjning?

Upplägget för snöröjning kan variera beroende på dina specifika behov och era krav. Generellt sett innefattar snöröjning följande steg och element:

 • Avtal och planering: Vi erbjuder avtal som täcker hela vintersäsongen. Innan vintern börjar, kan vi upprätta ett avtal och vi kommer överens om tjänstens omfattning, prissättning och tidtabell. 
 • Övervakning av väderförhållanden: Vi kommer att övervaka väderprognoser och vara beredda att agera när snön börjar falla. Det behöver ni inte tänka på. Vi anpassar våra insatser beroende på snöfallets intensitet och omfattning.
 • Snöröjning: När snön har ackumulerats tillräckligt mycket enligt avtalet, kommer vi att skicka en insats för att röja snön från ert område. Detta kan inkludera skottning av gångvägar, uppfarter, parkeringsplatser och andra ytor som behöver snöröjas.
 • Sandning eller saltning: I samband med snöröjning så sandar vi alltid området och i undantagsfall sker saltning på vissa delar av området för att minska halkriskerna. Vi använder salt i minsta möjliga mån för att påverka miljön och då det kan ge skador på stenbeläggningar i portuppgångar m.m. 
 • Utrustning: Vi har professionell utrustning med maskiner utrustade med snöplogar och sandaggregat och även snöslungor och handverktyg för att utföra arbetet. 
 • Kvalitetskontroll: Vi har egenkontrollsystem som vi fyller i vid utfört arbete för att säkerställa att arbetet utförs noggrant och att området är säkert och framkomligt efter snöröjningen
Snöröjning i Stockholm utfört av Svea Park

Snöröjning och halkbekämpning är under vinterhalvåret mycket viktigt. Det är ett ansvarstagande man har som fastighetsägare eller kring en offentligt område.

När man anlitar en utomstående entreprenör är det viktigt att man kan lita på dess kapacitet. Oväder kommer oftast plötsligt och kan komma vilken tid på dygnet som helst. Vi står alltid beredda med maskiner och manskap.

Vad kostar snöröjning?

Kostnaden för snöröjning kan variera beroende på flera faktorer, inklusive framkomligheten på plats, mängden snö som måste röjas och storleken på det område som behöver röjas. Här är några faktorer som kan påverka priset på snöröjning:

 • Område: Storleken på det område som behöver röjas kommer att påverka priset. Ju större området är, desto mer arbete och tid krävs, vilket ökar kostnaden.
 • Mängd snö: Mängden snö som behöver röjas påverkar kostnaden. En djup och tung snö kommer att kräva mer arbete än ett lätt snöfall.
 • Frekvens:Vi erbjuder snöröjning under hela vintern, där vi tecknar ett avtal med kunden med fasta priser under hela säsongen.
 • Plats: Vi har ett antal maskiner som röjer snö vid varje snöfall och vårt huvudområde ligger i stort från Liljeholmen i Stockholm till Traneberg, Bromma, Vällingby, Spånga, Hässelby, Vinsta och Hässelby Villastad.
 • Pris: Vi lämnar offert för hela objektet som efterfrågas för snöröjning.

Varför ska man ta hjälp med snöröjning?

Det finns flera goda skäl att överväga att ta hjälp med snöröjning istället för att försöka göra det själv. Här är några av anledningarna till varför:

 • Tidsbesparing: Snöröjning är en tung och tidskrävande uppgift, särskilt om du har ett stort område att röja. Genom att anlita oss kan du spara tid och mycket energi.
 • Bekvämlighet: Du behöver inte oroa dig för att skotta snö, man vet aldrig när den kommer och köpa utrustning eller underhålla den. Vi rycker alltid ut efter vad avtalet säger att vi ska göra.
 • Säkerhet: Som fastighetsägare är ägaren ansvarig för eventuella olyckor relaterat till snön, du har ett ansvar att hålla din fastighet med säker framkomlighet, och det löser vi åt er.
 • Kvalitet: Vi har över 30 års erfarenhet och kunskap om att utföra jobbet effektivt och noggrant, med hög kvalitet som är vårt motto, och vi jobbar efter ISO 9001 och 14001. Vi röjer ert område från snö och is på ett sätt som minimerar skador på din egendom och skapar säkra gång- och körvägar.
 • Kontinuitet: Vi kommer att vara tillgängliga för snöröjning oavsett när det snöar, så att du kan känna dig trygg och säker.
 • Kostnadseffektivitet: Även om det kan verka som en utgift att anlita professionell hjälp, kan det faktiskt vara kostnadseffektivt på lång sikt. Att undvika potentiella skador på din egendom eller olyckor för boende och att inte behöva köpa och underhålla snöröjningsutrustning spar också pengar.

Vår snöröjning innefattar

 • Handskottning: Detta innebär att man manuellt skottar bort snön från trottoarer, trappor och andra områden där maskiner inte kan komma åt. Det är en vanlig metod för att säkerställa att mindre ytor är snöfria och säkra.
 • Halkbekämpning: Efter snöröjning är det viktigt att förebygga bildandet av is genom att sprida salt, sand eller andra halkbekämpningsmedel på vägarna och trottoarerna. Dessa ämnen hjälper till att smälta isen och öka greppet för fotgängare och fordon.
 • Isborttagning från marken: Ibland kan is bildas på marken, speciellt när snö smälter och fryser om till is. Isborttagning är viktigt för att förhindra halkolyckor och skapa säkra gångytor.
 • Maskinell snöröjning: Snöröjningsmaskiner, inklusive snöplogar och snöslungor, används för att snabbt och effektivt avlägsna stora mängder snö från vägar och stora ytor. Dessa maskiner är särskilt användbara vid kraftigt snöfall.
 • Sandupptagning: Efter att snön har smält och vägarna är torra, kan sand och andra halkbekämpningsmaterial behöva sopas upp från vägarna för att hålla dem rena och förhindra att dessa material hamnar i avloppssystemet eller andra känsliga områden.

Dessa åtgärder kombineras ofta beroende på väderförhållandena och behoven i det specifika området som ska underhållas.

Rutiner för felanmälan

Fel som upptäcks av beställaren ska rapporteras till oss för att åtgärdas.

Felanmälan görs per telefon, brevledes eller mejl till beställaren så snart felet upptäcks av oss.

Är felet av akut karaktär åtgärdas felet omedelbart och beställaren informeras parallellt.

Felen som gäller markskötsel prickas av så fort de åtgärdats. Rapport till beställaren görs veckovis.