Vad är Sandsopning?

Sandsopning är processen att avlägsna sand från olika miljöer för att återställa och bevara naturliga habitat, förbättra vattenkvaliteten och säkerställa säkerhet på stränder och kustlinjer.

Varför är Sandsopning Viktigt?

Sandsopning spelar en avgörande roll för att skydda känsliga ekosystem, förhindra erosion, och säkerställa att våra kustsamhällen förblir säkra och hållbara.

Vår Expertis inom Sandsopning

Vi på Svea Park har många års erfarenhet av sandsopning och har utvecklat avancerade metoder och tekniker för att effektivt och hållbart hantera sandavlägsnande projekt i alla storlekar.

Sandsopningstjänster

Vi erbjuder en omfattande uppsättning sandsopningstjänster, inklusive maskinell sandborttagning, strandrensning, sanering efter miljöskador och mer. Vårt dedikerade team och moderna utrustning garanterar högsta kvalitet och effektivitet i varje projekt vi tar oss an.

Miljövänliga Lösningar

Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att använda miljövänliga metoder och återvinningstekniker för att hantera sand och andra material som tas bort under våra projekt.