Dränering

Problem med fukt, dålig lukt eller färg och tapet som släpper från väggen i källaren?

Det här hjälper vi dig med
 • Vi gräver runt husfasad
 • Utför kompletterande arbeten av husliv
 • lägger dräneringsrör
 • Sätter dubbla isoleringsskivor OPTIDRAIN som isolerar mot markkyla och som sänker energikostnaderna.
 • Duk monteras utanpå skivorna och topplist ovanför.
 • Vi packar massorna vid återfyllnad för att säkerställa minimal sättning i efterhand och för att duk och topplist inte ska ta skada längre fram i tiden.

Finplanering

Efter utfört arbete kan vi om så önskas färdigställa ytorna med så kallad. finplanering där vi anlägger t.ex.

Det här gör vi
 • Gräsmatta
 • Planteringsytor
 • Plattläggningar m.m.
 • Vi kan erbjuda valfria moment till helt färdigt återställande.

Vi lägger även

 • Nya dagvattenrör för takavrinning
 • Byter avlopp
 • Nya kabelrör

Svea Park har kunnig svensktalande personal som kan utföra en dränering på ett säkert sätt med hög kvalitet som ser till att hålla husgrunden och huset i bra skick lång tid framöver. Vi är ISO certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Välkommen att kontakta oss här så kommer vi ut och tittar på husobjektet för att lämna en kostnadsfri offert och berätta mera om hur arbetet utförs.

Rutiner för felanmälan

Fel som upptäcks av beställaren ska rapporteras till oss för att åtgärdas.

Felanmälan görs per telefon, brevledes eller mejl till beställaren så snart felet upptäcks av oss.

Är felet av akut karaktär åtgärdas felet omedelbart och beställaren informeras parallellt.

Felen som gäller markskötsel prickas av så fort de åtgärdats. Rapport till beställaren görs veckovis.